Puste2 MENU
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Przeglądy Pieśni Maryjnych i Patriotycznych oraz Przeglądy Kolęd i Pastorałek dla osób niepełnosprawnych na sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie stały się już niejako nieodzownym elementem jesiennych i zimowych dni. Uczestniczą w nich dzieci i dorośli z Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej. Siostry Serafitki wraz z Katechetami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu co roku umożliwiają niepełnosprawnym udział w tych wydarzeniach. Patronką Przeglądów została ogłoszona bł. Matka Małgorzata Łucja Szewczyk – Założycielka Zgromadzenia Sióstr Serafitek szczególnie oddana ubogim, chorym, niepełnosprawnym.
ZDJĘCIA
RADIO FARA


W Przeglądzie Pieśni Maryjnych i Patriotycznych, który odbył się 17 listopada 2016r., brały udział osoby dorosłe z DPS, ŚDS, WTZ z 20 miejscowości Polski Południowej. Mszy świętej przewodniczył Bp Stanisław Jamrozek. Każda grupa prezentowała pieśń Maryjną i patriotyczną. Uczestnicy wykazali się talentem, pomysłowością choreografii, oryginalnymi strojami a przede wszystkim ogromnym zaangażowaniem. Wszyscy mogli też podziwiać przedstawienie przygotowane przez s. Elizę Piotrowską z dziećmi ze Szkoły Podstawowej ze Strzyżowa.

W Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 12 stycznia 2017r. brało udział 17 zespołów z podkarpackich miejscowości. Uczestnicy mieli możliwość obejrzeć przedstawienie jasełkowe przygotowane przez Siostry Serafitki z dziećmi z Przedszkola Sióstr w Rzeszowie. Przegląd rozpoczął się Mszą świętą w łańcuckiej Farze, której przewodniczył abp Senior Józef Michalik.

W pomoc w przygotowaniu Przeglądu włączyło się wiele osób ze wspólnot parafialnych – Akcji Katolickiej, Rycerzy Kolumba, Domowego Kościoła, a także Szkolne Koła Caritas i wolontariusze szkół z terenu Łańcuta i wielu ludzi dobrej woli.

Był też czas na zwiedzanie zamku, posiłek a przede wszystkim wspólne śpiewanie kolęd.

Wielką wdzięczność chcemy wyrazić Dyrekcji p. Witowi Karolowi Wojtowiczowi,   p. Grażynie Ulma i wszystkim Pracownikom Muzeum – Zamku w Łańcucie za wielkie zaufanie i ogrom pracy wykonanej na poczet tego Festiwalu. Dyrektorowi p. Andrzejowi Piechowskiemu i Pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za poświęcenie i zaangażowanie, Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej na czele z Panem Prezesem Ryszardem Kuchą i wszystkim Członkom za ofiarną pracę jeszcze na długo przed Festiwalem, Parafialnemu Oddziałowi Caritas za pomoc w znalezieniu ludzi otwartego serca, którzy z radością włączają się w to ubogacające spotkanie.