Puste2 MENU

Błogosławiona Matka Małgorzata Łucja Szewczyk (1828-1905), Założycielka Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej - Sióstr Serafitek. Cechowało ją umiłowanie ubogich i cierpiących, dla których poświęciła swoje życie. Odznaczała się wielkim nabożeńśtwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej Bolesnej. Beatyfikowana 9 czerwca 2013 r. w Krakowie.


matka3

Modlitwa
o uproszenie łask za przyczyną
Błogosławionej Małgorzaty Łucji

Ojcze nieskończenie dobry, Ty powołałeś
Błogosławioną Małgorzatę Łucję do troszczenia się
o ubogich, opuszczonych i chorych, spraw, przez Jejwstwiennictwo, abyśmy wiernie wypełniali nasze
powołanie i cieszyli się otrzymaniem łaski..., o którą
pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Więcej informacji seraf